Meer koop- maar minder huurwoningen in Zeeland

Koop- en huurwoningen in Middelburg

De afgelopen vijf jaar is het aantal huurwoningen in Zeeland met 4 procent afgenomen. Het aantal koopwoningen nam in die periode met ruim 5 procent toe. Twee derde van de 123.844 woningen in Zeeland is een koopwoning, een derde is huur.

Begin dit jaar telde Zeeland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 60.133 huurwoningen tegenover 62.694 in 2014. Vooral vorig jaar nam het aantal huurwoningen sterk af, namelijk met bijna 2000. De afname is vooral toe te schrijven aan een terugloop in de particuliere huursector. Het woningbezit van de woningcorporaties nam de afgelopen jaren ook, af maar in een veel minder hoog tempo, van 43.190 in 2014 naar 42.406 begin dit jaar.

De afgelopen vijf jaar nam in de gemeenten Middelburg (153) en Terneuzen (221)  het aantal woningen in bezit van woningcorporaties  het sterkst af. Met een afname van 80 kende de gemeente Sluis naar verhouding ook een sterke daling van het woningbezit van de corporaties.  In de gemeenten Tholen, Hulst en Kapelle kwamen er juist enkele tientallen sociale huurwoningen bij, aldus de cijfers die het CBS donderdag publiceerde.

 

Bron: PZC


Gerelateerde artikelen