Particuliere huursector in Den Haag fors in disbalans

Bouw woningen en kantoren in Den Haag

Particuliere huurwoningen die tot het betaalbare segment behoren, komen in de prak05tijk uit in het middeldure en zelfs het duurdere prijssegment. Dit blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van de gemeente Den Haag. “Een zorgelijke ontwikkeling”, volgens verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn).

Den Haag heeft door Ecorys onderzoek laten uitvoeren, naar aanleiding van signalen over de betaalbaarheid en het belang van de particuliere huursector. Via ‘webscraping’ van websites zoals Funda en Pararius zijn 6860 woningen die in 2017, 2018 of 2019 te huur kwamen in het middensegment geanalyseerd. Onderzocht is wat de verhouding is van de aangeboden huurwoningen en de daarbij behorende punten volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS). De bevindingen van het rapport kunnen niet op de gehele Haagse woningmarkt geprojecteerd worden, maar geven een goede indicatie van de prijsontwikkeling in het middeldure segment.

Uitkomsten: vrijwel alleen het dure segment bestaat

Uit het onderzoek blijkt dat de hoge gevraagde markthuren ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van het aanbod dat eigenlijk een betaalbare woning zou moeten zijn, weglekt naar het middeldure- en zelfs het dure segment. Daarnaast blijkt uit onderstaande tabel dat slechts 5 procent van het aanbod een huur tot en met de liberalisatiegrens heeft, terwijl aan de hand van het ingeschatte puntenaantal dat circa 34 procent zou moeten zijn.

Wethouder Balster: “Dit zorgt voor verdringing van de groep woningzoekenden met een lager inkomen, zij hebben een steeds beperktere keuze. Alternatieven zijn er ook niet: de wachttijd voor een sociale woning is 7 jaar. Kopen is ook lastig: Een hypotheek krijgen is vaak lastig vanwege de hoge leennormen en de noodzaak van een vaste aanstelling.”

Bekijk het volledige rapport ‘Huurprijzen middenhuur in Den Haag’ van Ecorys

Ingrijpen is noodzakelijk

De gemeente stuurt sinds vorig jaar op het middenhuursegment via de huisvestingsvergunning. Hiermee wil de gemeente erop sturen dat middeldure huurwoningen gereserveerd worden voor huishoudens met een daarbij passend inkomen en hun concurrentiepositie verbeteren doordat huishoudens met een hoger inkomen niet in aanmerking komen voor de vergunning. De gemeente heeft echter geen instrument om direct in te kunnen grijpen tegen de te hoge huurprijzen die worden gevraagd voor (bestaande) particuliere huurwoningen.

Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd om de jaarlijkse huurprijsstijging te maximaliseren. Wethouder Balster: “Dit is een eerste stap, maar nog onvoldoende om de hoge aanvangshuurprijzen aan te pakken. Gemeenten kunnen nauwelijks ingrijpen, wanneer prijsontwikkelingen onverantwoord worden. Samen met de andere G5-steden vragen wij het Rijk om meer maatregelen.”

 

Bron: VastgoedJournaal


Gerelateerde artikelen