Rabo Vastgoedbericht 2019: richting zoeken op de top

Beleggen in kantoren

De vastgoedsector bevindt nu zich op de top van de markt, stelt Rabobank, waarbij de verwachting is dat de neerwaartse risico’s groter zijn dan het opwaarts potentieel.

Toekomst van vastgoed

Dat stelt de bank in zijn Vastgoedbericht 2019. In het jaarlijkse vastgoedbericht schetst Rabo Real Estate Finance de verwachtingen voor de komende jaren voor de vastgoedmarkt in een uitgebreide scenario-analyse.

Beleggingsvolume in woningen

De vastgoedmarkt heeft uitstekende jaren achter de rug, maar het denken dat er topvorming plaatsvindt neemt toe. Hiervoor ziet de bank verschillende oorzaken. Het gaat bijvoorbeeld al te lang te goed, ramingen worden telkens neerwaarts bijgesteld en beleggers ervaren steeds vaker een gebrek aan geschikt product.

In een basisscenario schetst Rabobank bovenstaande oorzaken onder ‘normale’ omstandigheden: de huidige economische conjunctuur en de verwachtingen van de bank. Onverwachte gebeurtenissen zijn echter nooit uit te sluiten. Daarom schetst de bank naast het basisscenario ook vier alternatieve scenario’s: internationale chaos, onverwachte renteschok, klimaatdisruptie en een ‘economische nazomer’. Om kwetsbaarheden en mogelijke impact te bepalen zijn deze scenario’s naast het basisscenario gelegd. Met bijhorende onzekerheden, effecten en de kans dat ze optreden.

Resultaat scenario-analyse

Het resultaat van de scenario-analyse is dat de neerwaartse risico’s groter zijn dan het opwaarts potentieel. Hoofd Kennis en Sturing Maarten Donkers van Rabo Real Estate Finance verwacht de komende jaren minder investeringen, maar is positief over de waardeontwikkeling. ‘Ook bij een lager investeringsvolume verwachten we waardegroei, al neemt het tempo af. Dat resulteert in 2019 tot een toename van 6,5% en voor 2020 5,0%.’

Stijging huurwaarde van kantoren

Eerste exemplaar voor DNB

Directeur Bedrijven Kirsten Konst van Rabobank reikte maandagavond 15 april 2019 het eerste exemplaar van het vastgoedbericht uit aan divisiedirecteur Financiële Stabiliteit Paul Hilbers van DNB. Hilbers constateerde dat commercieel vastgoed zich in afgelopen jaren sterk heeft hersteld van de crisis. ‘Dit herstel gaat gepaard met grote regionale verschillen. Vooral op toplocaties zijn de prijzen sterk gestegen en staan de rendementen onder druk.’

Volgens Hilbers laat een omslag in de markt zich slecht voorspellen. ‘Daarom is het nuttig dat het vastgoedbericht verschillende scenario’s schetst, zodat investeerders rekening kunnen houden met mogelijke risico’s en kwetsbaarheden onder verschillende omstandigheden. Het functioneren van de vastgoedmarkt zou verder verbeterd kunnen worden door betere beschikbaarheid van data en het vergroten van de kwaliteit van taxaties.’

 

Bron: Vastgoedmarkt | Rabobank


Gerelateerde artikelen