Rotterdam lanceert proef met tijdelijke woningen

Bouwen van nieuwe woningen

Er komen 700 tot 1000 flexwoningen in Rotterdam. Dit zijn tijdelijke woningen die voor maximaal 15 jaar worden geplaatst. De eerste woningen komen bij De Kroon in Schiehaven en in Hoogvliet Noord-West. De bouw is gepland in 2020.

De twee locaties in Schiehaven en Hoogvliet zijn gekozen op basis van een aantal criteria. Zo is er onder andere gekeken naar een goede bereikbaarheid, voldoende voorzieningen in de omgeving en naar de gebiedsplannen. In beide gevallen gaat het om grond van de gemeente en wordt nog gekeken hoeveel tijdelijke woningen er precies geplaatst kunnen worden.

Op korte termijn wordt er ook gekeken of het mogelijk is om in Hillegersberg, Hoek van Holland, Feijenoord en Vreewijk tijdelijke woningbouw toe te staan. De start van de bouw op deze locaties staan op de planning voor 2021.

Volgens wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) is de proef met deze tijdelijke woningen een uitkomst voor studenten, jonge leraren en politieagenten. ‘Maar ook voor jonge statushouders, jongeren met een laag inkomen of jongeren die uitstromen uit een opvangsituatie is het een eerste stap richting een permanente woning. Tijdelijk wonen kan ook een oplossing op de korte termijn zijn voor mensen die door renovatie, of bijvoorbeeld een echtscheiding in hun huidige wijk, tijdelijk woonruimte nodig hebben.’

Per locatie gaat de gemeente kijken welke doelgroep bij welk woontype past. Het uitgangspunt is dat er een evenwichtige mix komt aan bewoners die elkaar kunnen ondersteunen. Ook wordt er gekeken of mensen versneld kunnen (re)integreren. ”In Rotterdam willen we iedereen een thuis kunnen bieden, ook mensen die op zoek zijn naar een woning als opstap of tussenstap naar een permanente woning.”

De bouwopgave in Rotterdam is groot. Daarom probeert de gemeente de bouw te versnellen. Er worden bijvoorbeeld afspraken met marktpartijen in het bouwakkoord gemaakt waarbij juridische hobbels worden weggenomen die de bouw onnodig vertragen. Ook zijn er vuistregels opgesteld per gebied om initiatiefnemers veel sneller op weg helpen met het uitrollen van hun plannen.

 

Bron: Dagblad010


Gerelateerde artikelen