Steeds meer koopwoningen in de verhuur met jongere eigenaren

Meer koopwoningen in de verhuur met jongere eigenaren

In 2017 kwamen bijna 100 duizend woningen die geen eigendom waren van een woningcorporatie in gebruik als huurwoning. Dit waren allemaal voormalige koopwoningen. Daarnaast valt op dat dertigers en veertigers zich steeds meer ontpoppen als eigenaren van huurwoningen.

Anderzijds werden 73 duizend niet-corporatiewoningen onttrokken aan de huurmarkt. Het werden koopwoningen, met de eigenaar als bewoner. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar eigendomsmutaties op de woningmarkt, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Drie categorieën

Eigendomsmutaties zijn verschuivingen van woningen tussen de drie eigendomscategorieën: koop, huurwoningen van corporaties en huurwoningen die niet in eigendom zijn van corporaties (overige verhuur).

Bij deze laatste groep gaat het om woningen met als eigenaar een particulier, bedrijf of institutionele belegger. Om te bepalen of er sprake is van een eigendomsmutatie, wordt de situatie van een woning op 1 januari vergeleken met de situatie op 1 januari van het vorige jaar.

De grootste stromen op de woningmarkt betreffen mutaties van koopwoningen naar overige huurwoningen, en andersom. Dit zijn ook de twee stromen die in het onderzoek onder de loep zijn genomen.

Groei aantal koopwoningen dat wordt verhuurd

Vooral het aantal koopwoningen dat naar overige verhuur gaat is de laatste jaren toegenomen. In 2014 ging het om ruim 62 duizend voormalige koopwoningen die te huur kwamen, in 2017 was dat aantal gestegen tot bijna 100 duizend woningen. De stroom andersom, niet-corporatie huurwoningen die koopwoningen werden, nam ook toe, maar wel minder hard.

Meer gedetailleerde informatie over verhuurders is over 2017 nog niet beschikbaar, wel over 2016. In dat jaar kwamen 78 duizend koopwoningen op de markt als overige huurwoningen. Circa 90 procent daarvan is van particulieren. Dat wil zeggen dat de eigenaar een natuurlijk persoon is en geen bedrijf of institutionele belegger. Van deze particuliere huurwoningen stond 18 procent in één van de vier grote steden.

Meest dertigers en veertigers onder nieuwe eigenaren

Onder de eigenaren van de particuliere huurwoningen die in 2016 op de markt kwamen, kwamen dertigers en veertigers het meeste voor. Jongere en oudere eigenaren (ouder dan 60) kwamen veel minder vaak voor.

Hiermee zijn de eigenaren van ‘nieuwe’ particuliere huurwoningen gemiddeld jonger dan de volledige groep eigenaren van particuliere huurwoningen. Van deze laatste groep is meer dan de helft 45-plusser. Van bijna 6 duizend eigenaren van nieuwe particulier verhuurde woningen is hun leeftijd onbekend. Het gaat dan om eigenaren die niet (meer) in Nederland wonen. Dit kunnen zowel Nederlanders als niet-Nederlanders zijn.

 

Bron: VastgoedJournaal


Gerelateerde artikelen