Vastgoed herstelt, woningen verslaan zorg en logistiek

Open Woningfonds, maandelijks in- en uitstappen

Nu de Nederlandse vastgoedmarkt weer op gang komt, is er een duidelijke winnaar: het segment woningen. Dat blijkt uit de Vastgoedmonitor van Vastgoedmarkt en USP Marketing & Consultancy. Na de hapering in januari liet de Nederlandse vastgoedmarkt in maart weer een duidelijke omzetgroei zien van 2,2 procent op jaarbasis. Voor april verwachten de geënquêteerden een omzetstijging van 3,0 procent.

Vooral beleggers zijn positiever over de omzet. Over maart meldde 37 procent een stijging en 24 procent een daling. In februari was de balans nog negatief: voor die maand meldde 22 procent van de beleggers een stijging van de omzet en 24 procent een daling.

Ook de ontwikkeling van de boekwaarden is positief. In maart zag 61 procent van de ondervraagde professionals bij vastgoedbedrijven de waarde van de totale portefeuille op jaarbasis stijgen en maar 7 procent meldde een daling.

Krachtsverhouding gewijzigd

Wel verschilt de ontwikkeling van die boekwaarden sterk. Geen segment kon in maart tippen aan woningen: 57 procent meldt op jaarbasis een boekwaardestijging in het residentiële segment en maar 8 procent een daling. Op flinke afstand volgt het segment zorg, waar 30 procent een waardestijging meldt en een verwaarloosbaar deel van de ondervraagden een daling. Kort daarachter zit logistiek: 21 procent meldt een stijging van de boekwaarde en bijna niemand een daling.

Ruim een jaar na het uitbreken van de coronacrisis kunnen woningen, zorg en logistiek nog steeds tot de kopgroep worden gerekend. Maar de krachtsverhouding tussen die drie is veranderd. Zorgvastgoed heeft zijn status van koploper verloren, woningen is daar als segment voor in de plaats gekomen.

In mei 2020 meldde nog 56 procent van de ondervraagden een stijging van de boekwaarde van zorgvastgoed en in oktober 53 procent. Sindsdien is het percentage dat een waardegroei van zorgvastgoed meldt, afgenomen. Intussen bleef voor de logistiek het aandeel respondenten dat een waardegroei op jaarbasis meldde ongeveer stabiel.

Hoogtepunt in december

Met het residentiële segment ging het juist crescendo. In april 2020 meldde nog 32 procent van de ondervraagden een daling van de boekwaarde en 15 procent een stijging. De maand december liet een hoogtepunt zien: toen meldde 67 procent een waardestijging en 9 procent een daling.

Die piek voor woningen in december kan deels worden toegeschreven aan het toename van het aantal beleggingstransacties in de aanloop naar de verhoging van de overdrachtsbelasting per 1 januari. Vandaar dat in januari 2021 ‘slechts’ 45 procent een waardestijging meldde. Maar dat percentage stijgt sindsdien weer.

In de conjunctuurgevoelige vastgoedsectoren wordt het beeld steeds minder slecht. Voor zowel kantoren als retail meldde in april 2020 nog 73 procent op jaarbasis een waardedaling en bijna niemand een waardestijging. In maart 2021 ziet 30 procent bij kantoren een waardedaling en 11 procent zelfs een stijging. Bij retail neemt 27 procent een waardedaling waar en 4 procent een stijging.

 

Bron: Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen