Waarom vastgoedsector kansen in zorg moet pakken

Hoe gaan we de ouderenzorg in de toekomst organiseren?

De vastgoedsector moet veel actiever worden in het segment zorg. Dat vindt een ruime meerderheid van de professionals die werden ondervraagd voor de Vastgoedmonitor van Vastgoedmarkt en USP Marketing Consultancy.

Van de ondervraagden is 49 procent het eens met de stelling en 9 procent zeer eens. Niet meer dan 9 procent is het oneens met de stelling en slechts 2 procent zeer oneens. Welke kansen zien de deelnemers in het segment zorg? Een greep uit de antwoorden.

Zorgvastgoed zal hoger rendement opleveren

‘Zorg is de komende jaren een van de belangrijkste segmenten in onze maatschappij en dient daarom ook goed gefaciliteerd te worden. Zorgvastgoed zal ook een hoger rendement opleveren voor beleggers’, zegt een geënquêteerde.

Er liggen nog grote knelpunten, zo merkt een andere ondervraagde op. ‘Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren wonen veel bejaarden nu thuis, terwijl ze zorg nodig hebben die de thuiszorg onvoldoende kan leveren. Kijk bijvoorbeeld naar het grote aantal valongelukken.’

Het bestaande aanbod voldoet misschien wel niet. ‘Vergrijzing vereist nieuwe kijk zorgwoningen. De oudere woonconsument heeft specifieke wensen.’

Passende woningen voor zorg maken

Hoe kan de vastgoedsector dan in de vraag voorzien? Maak bijvoorbeeld meer woningen die geschikt zijn om zorg te verlenen. ‘Er is nog weinig ‘zorgpassend’ gebouwd. We moeten zeker stimuleren langer zelfstandig te blijven wonen, maar ouderen kunnen ook ‘anders’ zelfstandig gaan wonen.’

Zorg dat ouderen zich omringd weten door de faciliteiten die ze nodig hebben. ‘Er liggen kansen in ondersteund wonen met zorg in de buurt, lokaal (wijk) en in het wooncomplex zelf. Daarmee kan de reguliere zorg ontlast worden en is ook preventieve zorg kansrijker.’

Veelheid aan speciale woonvormen nodig

De kans dat de sector te veel van de markt voor zorgvastgoed verwacht, wordt niet zo hoog ingeschat. Door de vergrijzing wordt een veelheid aan speciale woonvormen noodzakelijk. Tekorten nemen door de vergrijzing alleen maar toe. Conclusie: ‘Er is nog groei in dit segment en de doorstroming van senioren met behoefte aan zorg groeit nog. Ze bezetten nog veel ziekenhuisbedden. Wij leven langer.’

Als zorg aantrekkelijk is, komen investeringen vanzelf

Toch staat niet iedere vastgoedprofessional te trappelen om het segment zorg te betreden. Gaan die twee wel samen? ‘Commercie dient commercie te bedienen. Markt en zorg is een slechte combi’, zegt een ondervraagde.

Laat het initiatief maar over aan de eventuele klant, suggereert een andere geënquêteerde. ‘De zorg zal moeten bepalen wat er moet komen aan vastgoed en niet de vastgoedsector zelf.’ Geen reden om hier actief op te sturen, vindt weer een andere ondervraagde: ‘Als dit een aantrekkelijke sector is, zal hier vanzelf in worden geïnvesteerd.’

Vastgoedmonitor:
De Vastgoedmonitor is een onderzoek uitgevoerd door Vakmedianet en USP Marketing Consultancy. In dit onderzoek wordt gekeken naar het sentiment rondom en/of de impact van het coronavirus op de hele keten in de vastgoedsector, van bouw tot belegger. Elke maand nodigen zij professionals uit de sector uit om deel te nemen aan dit onderzoek. De resultaten worden geanalyseerd door USP en de uitkomsten worden gedeeld via onder meer Vastgoedmarkt en de Architect. Het onderzoek wordt structureel uitgevoerd om zo de ontwikkelingen over een langere periode accuraat in kaart te brengen. Het onderzoek meet het sentiment in de bouw- en vastgoedwereld en is telkens een momentopname. Het aantal deelnemers voor deze onderzoeksronde was 1.254, waarvan 307 actief zijn in het vastgoed. De enquêtes worden afgenomen tussen 28 september en 5 oktober.

 

Bron: Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen