Woningkoper ook met hypotheek duurder uit: ’Rente kruipt omhoog’

Open Woningfonds, maandelijks in- en uitstappen

Terwijl de huizenprijzen records maar blijven verbreken, worden woningkopers de komende maanden ook geconfronteerd met hogere hypotheekrentes. ,,Ondanks de sterke concurrentie zal de hypotheekrente de hogere marktrente gaan volgen”, constateert Van Bruggen Adviesgroep.

De rente op de kapitaalmarkt loopt al enkele weken flink op door de hogere inflatie en het minder stimulerende beleid van centrale banken. „De hypotheekrente deed tot nu toe niet mee met de stijging van de marktrente, maar we zien het aantal hypotheekrenteverhogingen nu wel toenemen”, stelt Oscar Noorlag van de adviesketen. Onder meer de geldverstrekkers Obvion en Syntrus Achmea verhogen momenteel de rente voor bepaalde hypotheken.

Tegelijkertijd zijn er ook hypotheekaanbieders die hun rente verlagen. Maar Noorlag denkt dat renteverlagingen straks vrijwel voorbij zijn. „Wij verwachten dat renteverhogingen de overhand gaan krijgen. De marges van geldverstrekkers zijn dit jaar fors gedaald. En ondanks de sterke concurrentie zal op een bepaald moment de hypotheekrente de hogere marktrente gaan volgen.”

‘Hypotheekrente zal stijgen, maar met kleine stappen’

Volgens Noorlag zal de hypotheekrente de komende maanden naar verwachting met hooguit enkele tienden van een procent gaan stijgen en niet met hele procenten tegelijk. Woningkopers kunnen daardoor voorlopig nog wel blijven profiteren van aantrekkelijke rentetarieven. De gemiddelde rente op een NHG-hypotheek bedraagt nu slechts 1% voor tien jaar vast.

Lang vastzetten

Door de huidige lage rente kiezen veel huishoudens ervoor om hun hypotheekrente voor langere tijd vast te zetten. Van de hypotheken met een vaste rente wordt tegenwoordig 66% afgesloten met een voor twintig of dertig jaar vastgeklonken rente. Hypotheken met een vaste rente voor tien jaar zijn echter minder populair geworden: hun marktaandeel is gekelderd van 45% in 2017 naar 20% nu.

Vooral 50- en 60-plussers zetten hun hypotheekrente voor twintig of dertig jaar vast. Noorlag vindt dat een logische keuze met het oog op hun toekomstige pensioensituatie.

Woningaanbod stort in, prijs stijgt opnieuw bijna 20%

„Het pensioeninkomen is vaak een stuk lager dan het huidige inkomen”, legt hij uit. „En dan wil je in de toekomst niet nog eens verrast worden door een stijging van de hypotheekrente van misschien wel 1%, 2%, 3% of zelfs 4%. Want hoewel niemand het lijkt te verwachten, valt niet met zekerheid te zeggen waar de hypotheekrente over één of twee jaar staat, laat staan over tien of twintig jaar.”

Verschillen historisch klein

Volgens Noorlag zijn de renteverschillen tussen tien, twintig en dertig jaar vast momenteel historisch klein. „Het gemiddelde hypotheektarief voor twintig jaar vast is ongeveer 0,35% hoger dan tien jaar vast. En het gemiddelde tarief voor dertig jaar vast is ongeveer 0,25% hoger dan twintig jaar vast”, aldus de expert van Van Bruggen Adviesgroep.

DNB wil af van belastingvoordelen huizenbezitter

„Omdat de meeste mensen tien jaar te kort vinden, gaat het vooral om de afweging of je bereid bent om 0,25% extra te betalen voor tien jaar extra zekerheid over de hoogte van je hypotheeklasten.” Hij benadrukt dat personen die voor zo’n beslissing staan zich goed moeten laten voorlichten, omdat de renteverschillen tussen geldverstrekkers groot kunnen zijn.

Nadelen

Het lang vastzetten van de hypotheekrente kan ook nadelen hebben. Mensen houden namelijk zelden dertig jaar lang dezelfde hypotheek. Wie van de hypotheek afwil voordat de rentevaste periode afloopt, moet mogelijk boeterente betalen aan de geldverstrekker.

Bovendien waren veel huiseigenaren met een variabele hypotheekrente de afgelopen jaren voordeliger uit dan degenen die hun hypotheek hadden vastgezet tegen een hoog rentetarief.

 

Bron: Telegraaf


Gerelateerde artikelen