Verdachten in fraudezaak VSM veroordeeld wegens verduistering en witwassen

VSM | Vastgoed Fundament Fonds

Het Hof Arnhem heeft onlangs uitspraak gedaan tegen de verdachten in de fraudezaak Vastgoed Solide Maatschappij BV (VSM). Na een jarenlang proces zijn de voormalige bestuurders van VSM, de heren Kops, Mensink en Theunissen, door het Hof veroordeeld wegens verduistering en witwassen. Annexum, die sinds 2010 de rol van beheerder van de vastgoedportefeuille van VSM op zich nam, gaat het fonds nu verder afwikkelen.

Uitspraak hoger beroep VSM

Als benadeelde partij heeft VSM namens de obligatiehouders eveneens vorderingen ingediend. Beleggers in VSM vreesden dat de ingelegde geldbedragen waren verdwenen. Door het Hof zijn die vorderingen echter niet-ontvankelijk verklaard. Het Hof oordeelde dat behandeling van die vorderingen een onevenredige belasting van het strafproces zou hebben opgeleverd. Bedeelden kunnen dan naar de civiele rechter stappen.

Los van tijd en geld, heeft VSM tezamen met vastgoedbelegger Annexum echter moeten constateren dat een procedure niet tot financiële genoegdoening voor de obligatiehouders zal leiden. Er valt simpelweg niets meer te halen.

De rol van Annexum

Vanaf 2011 heeft Annexum op verzoek van een meerderheid van de obligatiehouders, en diverse toezichthouders het beheer van de vastgoedportefeuille van VSM op zich genomen. De portefeuille omvatte 16 objecten van ca. 22.000 m² kantoor- en bedrijfsruimte in het (noord)oosten van Nederland.

Annexum heeft sindsdien beoogd de onroerend goed portefeuille van VSM in alle rust te beheren en getracht het verlies voor de obligatiehouders zo veel mogelijk te beperken. Inmiddels is de gehele vastgoedportefeuille verkocht en overgedragen. Nu een civiele procedure niet tot enig financieel resultaat voor de beleggers zal leiden, gaat Annexum over tot afwikkeling van VSM.

Gerelateerde artikelen