Verkamering woningen aan banden, maar tekort van 43.000 studentenkamers

Vastgoedbeleggers investeren in studentenhuisvesting

Om in de Nederlandse studentensteden het tekort aan studentenkamers in te lopen, moet nog veel gebeuren. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn er tot het studiejaar 2025/2026 zo’n 43.000 kamers te weinig. De problemen zijn het grootst in Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Den Bosch, Amsterdam en Utrecht. Tegelijkertijd kondigen deze en andere grote studentensteden verregaande maatregelen aan tegen het verkameren van woningen.

Slapen op campings en kazerneterreinen

Het grote tekort aan kamers in de toekomst bleek uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Universiteiten hebben creatieve oplossingen bedacht om studenten in ieder geval tijdelijk een onderkomen te geven. Zo riep TU Eindhoven alumni en medewerkers op om tijdelijk een kamer beschikbaar te stellen en regelde de Universiteit van Tilburg tijdelijke opvang op het universiteitsterrein zelf. Studenten in Wageningen kunnen voor een paar maanden terecht op een kazerneterrein. Steeds vaker zijn studenten ook op campingterreinen te vinden.

Door coronacrisis tijdelijk meer kamers beschikbaar

De kamermarkt voor studenten is door de coronacrisis wel op drift geraakt, meldt het Parool. Met het vertrek van internationale studenten staan honderden kamers leeg. Of dit ook op de lange termijn voor verlichting zorgt op de oververhitte markt, is nog de vraag. Het is nog steeds niet makkelijk om een kamer te vinden in Amsterdam, de wachtlijsten zijn nog niet veel korter sinds de coronacrisis.

5.500 nieuwe studentenwoningen in Utrecht

Gemeente Utrecht heeft inmiddels een digitaal convenant getekend met de afspraak om 2.000 extra studentenwoningen te realiseren, zo lezen we in het AD. Utrecht komt nu nog 7.400 woningen voor studenten tekort. Om dat aantal terug te dringen, staat de realisatie van 3.500 nieuwe studentenwoningen op de planning. De 2.000 uit het convenant komen daar nog boven op. Ook richt de gemeente zich met het tekenen van het convenant op een regionale aanpak van huisjesmelkers, het opsporen van malafide bedrijfsvoering door verhuurders en op het beschermen van huurders.

Meer weten over beleggen in woningen?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen

Studentensteden pakken verkamering aan

Tegelijkertijd pakken studentensteden de kamerverhuur voor studenten aan. Ze willen overlast tegengaan en de leefbaarheid vergroten. Groningen, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Wageningen, Enschede en Amsterdam hebben al concrete maatregelen, blijft uit het artikel in Trouw. In Enschede is per buurt een maximum gesteld aan het aantal onzelfstandige woningen met drie of meer personen. In Tilburg mag een pand niet aan meerdere mensen verhuurd worden als binnen een straal van 50 meter al een studentenhuis aanwezig is. In Leiden geldt vooralsnog een volledige stop op de mogelijkheid om woningen te onttrekken voor kamerverhuur.

In Den Haag komt per direct een tijdelijke stop op nieuwe vergunningen voor kamerbewoning in alle wijken, is te lezen op Vastgoedmarkt. Sinds maart 2020 gold deze tijdelijke stop al in de tien wijken. De stop is nu uitgebreid uit bezorgdheid over een ‘waterbedeffect’ waarbij de overlast zich verplaatst naar delen van de stad waar nog geen stop op de afgifte van vergunningen voor kamervergunningen is.

Imago van overlast

In een open brief aan de gemeente Den Haag van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) samen met Vastgoed Belang wordt vooral bezwaar gemaakt tegen het negatieve imago dat er geschetst wordt. De brief stelt dat een totaalverbod op verkamering bijdraagt aan een negatieve beeldvorming van studenten door hen per definitie als overlastveroorzaker aan te wijzen. De brief meldt: “Er zijn vele studentenhuizen in Nederland waar studenten zonder overlast en met een goede relatie met hun buurtbewoners een fijne plek hebben om te wonen. Vaak is het zo dat een wijk er levendiger door wordt.”

Aantal nieuwe woningen stagneert

Het merendeel van de benodigde studentenkamers zal via conversies of nieuwbouw gerealiseerd moeten worden. In ons artikel over het woningtekort staat dat er in 2019 71.500 nieuwbouwwoningen gerealiseerd zijn, in plaats van de benodigde 75.000. Men verwacht dit jaar 55.000 nieuwe woningen en in 2021 slechts 50.000 woningen. Redenen voor deze stagnatie zijn de stikstofproblematiek, PFAS en het gebrek aan bouwlocaties.

Pas na 2022 wordt herstel verwacht. En dan zullen ontwikkelaars eerder kiezen voor zelfstandige studio’s en appartementen om de simpele reden dat ze daar een hoger rendement op kunnen maken. Oplossingen worden nu gezocht in tiny houses, spaceboxes en containerwoningen. Of zijn studentencampings zo slecht nog niet?

Beleggingspand kopen?

Interesse om een beleggingspand te kopen voor kamerbewoning? Dan doe je er in de grote studentensteden goed aan om te checken of er op het aan te kopen pand al een vergunning voor kamerbewoning is verleend. Is dat niet het geval, controleer dan eerst op de website van de betreffende gemeente of het aanvragen nog mogelijk is!

Dit is een samengesteld artikel op basis van meerdere bronnen.

 

Bron: AD | Parool | Rijksoverheid | Trouw | Vastgoedbelang | Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen