Annexum koos in 2022 voor grotere focus op supermarktfondsen en zette verder in op duurzaamheid

Annexum koos in 2022 voor grotere focus op supermarktfondsen en zette verder in op duurzaamheidAnnexum heeft in 2022 een aantal fondsen afgesloten en daarmee haar portefeuille gestroomlijnd. Er kwam een grotere focus op de supermarktfondsen, wat goed past bij de ontwikkeling van het economisch klimaat. Met het toetreden van nieuwe aandeelhouders en partners was 2022 voor de interne organisatie van Annexum een jaar van transformatie. Er werd verder geïnvesteerd in duurzaamheid, waarbij onder meer is gekozen om de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties te omarmen. 

Organisatiestructuur 

Voor Annexum was 2022 een jaar van transformatie waar het gaat om de inrichting van haar organisatie. Ronald Jansen en Jeppe de Boer traden in september toe als partner. Zij richten zich met oprichter en Chairman Huib Boissevain op verdere groei van de onderneming. Jansen werkte de afgelopen zes jaar bij Annexum, waar hij als Transaction Manager onder meer verantwoordelijk was voor grote transacties en de (her)structurering van fondsen. In het verleden was hij er ook al zo’n vijf jaar werkzaam. Ook was Ronald Asset Manager bij een investeringsfonds met een focus op hotels. Jeppe de Boer heeft een lange staat van dienst in Europees vastgoed, was Investment Banker bij Goldman Sachs en bekleedde senior bestuurs- en managementposities bij verschillende internationale ondernemingen. In 2022 verwelkomde Annexum ook drie nieuwe aandeelhouders. Met hun belang in Annexum dragen zij bij aan verdere groei van de onderneming. 

Impact van rente en inflatie

Annexum communiceert sinds eind 2022 actief over de effecten van forse inflatie en gestaag oplopende rente. Waar het gaat om supermarktvastgoed is te zien dat een stijging van de consumentenprijzen automatisch leidt tot een gelijke stijging van supermarkthuren. Deze afspraak is vastgelegd in bijna alle huurcontracten, ook in vrijwel alle contracten waarbij Annexum partij is. Annexum’s supermarktfondsen zijn gefinancierd met vreemd vermogen. Het gaat daarbij over het algemeen om langlopende financieringen met een vaste rente. Dat betekent dat een negatief effect van stijgende rentes vooralsnog uitblijft.

Duurzaamheid 

Annexum heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de duurzaamheid van haar vastgoed. Zo werd in 2022 een aanzienlijk aantal supermarkten in haar portefeuille uitgerust met zonnepanelen. Daarnaast is ervoor gekozen de Sustainable Development Goals (SDGs) te omarmen, met name vanwege hun toepasbaarheid. Annexum-CEO Huib Boissevain: “De SDGs zijn een mooie inspiratiebron. In Brussel worden vooral nieuwe formulieren ontwikkeld om ons allemaal duurzamer te maken. Hoewel de SDGs niet allemaal van toepassing zijn op de vastgoedsector, zijn zij breed genoeg om een grote groep mensen te inspireren.” 


Gerelateerde artikelen