Huurders betalen nu trouwer dan voor corona

Opmerkelijk genoeg hebben bezitters van zakelijk onroerend goed (winkels, kantoren, zorginstellingen) minder problemen met wanbetalers dan voor corona. De verwachting was dat ruim 10% van de huurpenningen achter zouden blijven, maar dat werd slechts 1,3%.

Dat blijkt uit cijfers van vastgoedbeheerder Annexum. Er spreekt een hoop opluchting uit. Vooraf dacht men dat de non-food winkelsector ruim 40% van de huur niet zou kunnen innen. In de praktijk kwam de achterstand in de periode tussen april en oktober uit op nog geen 5%. Huurders van kantoren, supermarkt en zorginstellingen betaalden zelfs volgens plan.

‘Dit zijn betere cijfers dan 2019’, lezen we in de toelichting door Annexums grote baas Huib Boissevain. ‘Het lijkt erop dat er nauwelijks een corona-effect is. Dit is natuurlijk niet waar. De reden dat we deze cijfers kunnen laten zien heeft een aantal redenen. Ten eerste is er met betrekking tot de retail al snel een akkoord gesloten over huurbetalingen. Zelf hebben wij ook een proactief assetmanagement gevoerd om ervoor te zorgen dat de huurachterstanden niet te ver opliepen. En natuurlijk kunnen veel bedrijven gebruik maken van de NOW-regeling en de uitgestelde belastingregeling.’

Deze cijfers vormen voor hem dan ook geen geenszins een geruststelling voor de toekomst. ‘Op dit moment zijn er minder faillissementen dan normaal. Als de regelingen voor het bedrijfsleven eenmaal zijn afgelopen, zal de tsunami aan faillissementen in met name de retailmarkt ons land overspoelen. Voor een deel zijn dit uitgestelde faillissementen uit 2020. Overigens zullen dat niet de usual suspects zijn; bedrijven met de meeste schulden. Banken laten liever bedrijven met de minste schulden eerst failliet gaan, daar lopen ze zelf het minste schade mee op. En wat gaat de Belastingdienst doen met het belastinggeld dat nog niet binnen is? Het blijft koffiedik kijken wie er wanneer failliet zal gaan, maar de waterlijn trekt zich al terug.’

Overigens is het aantal huurders van woningen dat (deels) gestopt is met het betalen van de huur wel aanzienlijk. De afgelopen zes maanden viel er volgens de berekeningen van Annexum een gat van 7,8%.

 

Bron: Quote


Gerelateerde artikelen