Juridisch machtsspel om ondergewaardeerd beleggingsfonds in zeeschepen

Scheepsbelegger NBZ neemt belang in 4 schepen en bereidt emissie voor

Dat investeringen nodig zijn om de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) financieel op koers te houden, is geen punt van discussie. Maar over de wijze waarop dit moet gebeuren, lopen de visies van aandeelhouder Pelle Schlichting en de directie van het fonds uiteen.

Rolls-Royce voor boodschappen

De partijen troffen elkaar maandag in de Amsterdamse rechtbank voor een kort geding. Inzet: de controle over NBZ, een beleggingsfonds met een vermogen van $5 mln en een beursnotering aan het Damrak. NBZ investeert in zeventien schepen uit verschillende markten, zoals droge lading, chemicaliën en gas. Beleggers ontvangen ieder kwartaal dividend op basis van huuropbrengsten.

‘Kritische aandeelhouder’ Schlichting ziet in NBZ een fonds waar te weinig wordt uitgehaald door de directie. ‘Hier is sprake van een Rolls-Royce waarmee boodschappen worden gedaan’, klinkt het, verwijzend naar de intrinsieke waarde van het aandeel. Deze ligt boven de €9, terwijl de beurskoers van de matig verhandelde stukken al jaren rond de €4,50 schommelt.

In het kort

  • Aandeelhouder Pelle Schlichting spant een kort geding aan om de controle te krijgen over de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen
  • Schlichting wil NBZ overnemen, terwijl de directie voornemens is het fonds te vergroten middels een investering en aandelenemissie
  • Volgens NBZ kaapt Schlichting de strategie van het fonds, dat hij ‘goedkoop’ in handen wil krijgen

Verwatering

Pijnpunt zijn de kosten die het fonds maakt, volgens Schlichting inmiddels bijna 10% van het beheerd vermogen. Veel van de uitgaven hangen samen met de beursnotering, en omvatten ook een vergoeding à 2% van het geïnvesteerd vermogen die toekomt aan fondsbeheerder Annexum. Schlichting wil nu NBZ van de beurs halen, en doet een overnamebod van €5,95.

Volgens NBZ, in de rechtbank vertegenwoordigd door Annexum-eigenaar Huib Boissevain, is Schlichtings bod niet in lijn met de strategie die al is afgestemd met aandeelhouders. Gedoeld wordt op een intentieovereenkomst met een nieuwe investeerder, waarmee NBZ een belegging in vier schepen verwerft. Het fonds wordt hiermee 30% vergroot. Wat Schlichting steekt, is dat dit plan gepaard gaat met een aandelenemissie van €2,5 mln. Daarmee verwatert zijn belang, en daalt de intrinsieke waarde van het aandeel, volgens een schatting van NBZ naar circa €7,60.

Met het kort geding wil Schlichting dit voorkomen. Hij stelt dat NBZ-aandeelhouders onvoldoende geïnformeerd zijn over de gevolgen van een emissie, en eist een verbod op het in stemming brengen van het plan bij een bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava), die dinsdag plaatsvindt.

‘Als iemand niet begrijpt dat hier de intrinsieke waarde daalt, moet hij niet gaan beleggen’
~ Arnold Croiset van Uchelen, advocaat van NBZ

‘Dreigende’ mail

Volgens Arnold Croiset van Uchelen, advocaat van NBZ, is dat nergens voor nodig. ‘Als iemand niet begrijpt dat hier de intrinsieke waarde daalt, moet hij niet gaan beleggen’, zegt hij. Bovendien staat niets aandeelhouders in de weg om tegen de emissie te stemmen.

Er wordt opgemerkt dat Schlichting tracht de strategie van het fonds ‘te kapen’, en ‘goedkoop’ de macht wil verkrijgen. Maar hij heeft geen goede kaarten: 21% van de aandeelhouders staat reeds achter het directievoorstel. Croiset van Uchelen zegt dat Schlichting ‘vrijwel zeker’ onvoldoende steun vindt voor zijn plan.

De rechter doet dinsdag uitspraak. Schlichting heeft aangekondigd zich niet neer te zullen leggen bij een eventuele nederlaag. In een mail, door NBZ omschreven als ‘dreigend’, schrijft Schlichting overtuigd te blijven dat zijn bod een ‘win-winsituatie’ oplevert voor de betrokkenen.

Spaarzame handel

Hieronder valt ook NBZ-oprichter en ex-directeur Diederik Tjeenk Willink. Volgens Schlichting wil Tjeenk Willink, zelf onbereikbaar voor commentaar, mede uit ‘emotionele overwegingen’ zijn belang van ruim 17% niet aan hem verkopen. Tjeenk Willink bracht NBZ in 2011 naar de beurs in de hoop het vermogen naar $25 mln te tillen. Door de crisis en overcapaciteit in de scheepvaart mislukte dat.

NBZ veranderde van structuur, waardoor de prijs afhankelijk werd van vraag en aanbod, in plaats van de intrinsieke waarde. De spaarzame handel in NBZ verklaart het grote verschil tussen de beurskoers en de intrinsieke waarde.

 

Bron: FD


Gerelateerde artikelen