WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen NBZ in

WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen, participaties A en participaties B Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (“NBZ” of het “Fonds”) in en zal geen biedingsbericht ter goedkeuring bij AFM indienen.

Overslag containers in de haven

Op 8 oktober 2019 heeft Windstreken B.V.i.o. (“Windstreken”) een persbericht ex artikel 5 lid 2 Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”)) uitgebracht in verband met het door haar voorgenomen openbaar bod op alle uitgegeven aandelen A, participaties A en participaties B (gezamenlijk de “Aandelen”) in het kapitaal van Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (het “Bod”). In aanvulling op dit persbericht heeft Windstreken een persbericht uitgegeven op 15 oktober 2019 op grond van artikel 4 lid 3 Bob en artikel 7 lid 1 Verordening Marktmisbruik en artikel 7 lid 1 Bob.

In verband met de verhoging van de door Windstreken geboden Biedprijs heeft Windstreken op 14 oktober 2019 een persbericht uitgegeven op grond van artikel 4 lid 3 Bob en artikel 6 lid 1 Bob. In aanvulling van het persbericht van 14 oktober heeft Windstreken op 15 oktober 2019 een persbericht naar buiten gebracht ingevolge van artikel 4 lid 3 Bob en artikel 7 lid 1 Verordening Marktmisbruik en artikel 7 lid 1 Bob alsmede artikel 6 lid 1 Bob teneinde een update te geven over een kort geding dat op 14 oktober 2019 heeft plaatsgevonden en de verhoging van de Biedprijs nader te verduidelijken. Thans brengt Windstreken dit persbericht ingevolge artikel 4 lid 3 Bob en artikel 7 lid 1 Verordening Marktmisbruik en artikel 7 lid 1 Bob uit.

Bod wordt ingetrokken

Op 15 oktober heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in het door Sparkling Investments tegen NBZ aangespannen kort geding. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de op 15 oktober 2019 geplande bijzondere aandeelhoudersvergadering van NBZ (“BAVA”) doorgang mag vinden. De aanleiding voor het uitschrijven van de BAVA is het voornemen een aandelen emissie te laten plaatsvinden (de “Emissie”). Tijdens de BAVA is voor doorgang van de Emissie besloten. Hiermee is niet voldaan aan een van de voorwaarden die Windstreken aan het door haar aangekondigde Bod heeft verbonden. Als gevolg hiervan zal Windstreken het voorgenomen Bod niet uitbrengen. Windstreken maakt hierbij, conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub b Bob, bekend dat zij geen aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht bij de AFM zal indienen.

Voor meer informatie kijkt u op: www.windstrekenbodnbz.com.


Gerelateerde artikelen