Europees supermarktvastgoed zeer gewild bij internationale beleggers

 

Het aantal beleggingen in Europees supermarktvastgoed is tijdens de coronacrisis opvallend gestegen. De supermarktsector blijft veerkrachtig ondanks de economische onzekerheid die de pandemie met zich meebrengt. Zo waren supermarkten in 2020 goed voor 37% van de totale detailhandel consumptie in de Europese Unie (27 landen), meldt het nieuwe European Grocery Real Estate Market rapport van vastgoedadviseurs JLL en Union Investments. Doordat supermarkten maar geen negatieve gevolgen van de pandemie ervaren, wordt het supermarktvastgoed voor particuliere beleggers steeds aantrekkelijker.

Investeerders zijn op zoek zijn naar een veilige bron van inkomsten

In 2020 waren supermarkten goed voor € 6,7 miljard van het totale beleggingsvolume in Europees winkelvastgoed, een stijging van maar liefst 16% ten opzichte van 2016. JLL en Union Investments verwachten dat de markt voor supermarktvastgoed ook in 2021 blijft groeien. In Nederland is sprake van eenzelfde trend. ‘‘In 2020 betrof 19% van het Nederlandse retail beleggingsvolume transacties in supermarktvastgoed, terwijl dit in 2018 en 2019 respectievelijk nog zo’n 7% en 5% was’’, aldus Lennard Magis, Head of Retail Capital Markets bij JLL Nederland.

Internationaal vertrouwen

In een ander rapport stelt vastgoedorganisatie CBRE dat internationale beleggers vertrouwen houden in de Nederlandse vastgoedmarkt en blijven investeren. Ruim 57% van het kapitaal in de Nederlandse markt was in 2020 afkomstig uit het buitenland, voornamelijk uit andere Europese landen en Noord-Amerika. Beleggers uit Azië blijven geïnteresseerd, maar bleken in 2020 minder actief. Dit meldt de vastgoedorganisatie in de Real Estate Market Outlook 2021.

Supermarktvastgoed is een robuuste sub-sector binnen de retail beleggingsmarkt

Waar winkelstraten het de komende jaren wel degelijk zwaar krijgen, zullen de aanvangsrendementen in buitenstedelijke grootschalige detailhandel en supermarkten stabiel blijven. Voor supermarkten komt dit met name door voorzichtige huurgroei en waardestijging, voornamelijk gedreven door solide omzetten van de winkels op deze locaties.

Online verkoop heeft een beperkte impact op fysieke omzet

Daarbij verwachten JLL en Union Investments dat de groei van de online verkoop van levensmiddelen na de pandemie weer geleidelijk afneemt. De lage winstmarges zorgen ervoor dat de online verkoop, zoals die nu op grote schaal voorkomt, op langere termijn minder rendabel is. Henrike Waldburg, Head of Investment Management Retail bij JLL Investments: “Ondanks een sterke stijging van de vraag naar thuisbezorging van boodschappen, blijven fysieke supermarkten een onvervangbare rol vervullen in het voedseldistributieproces.” Ook blijven winkeliers investeren in hun fysieke winkels, waardoor de klantervaring verbetert.

Meer weten over beleggen in supermarktvastgoed?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninsupermarkten

Supermarkten zijn sterke en solvabele huurders

Supermarkten zijn nog altijd zeer stabiele en gewilde beleggingsobjecten, doordat deze segmenten in de dagelijkse behoefte van de consument voorzien. “De Europese markt voor supermarktvastgoed blijkt een veilige sector te zijn binnen de retailbeleggingsmarkt”, zegt Lennard Magis.

De betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van supermarkten is groot als je de constante omzetgroei van supermarkten afzet tegen die van de retailsector als geheel. Hetzelfde geldt voor supermarktvastgoed. Aangezien huurcontracten van tien jaar of meer eerder regel dan uitzondering zijn, kunnen supermarkten worden gezien als sterke en solvabele huurders.

Lennard Magis: ‘’De Europese supermarktvastgoedsector blijft investeerders aantrekken die op zoek zijn naar veilige inkomstenstromen, nu en op de langere termijn. Deze trend zien wij ook terugkomen in de Nederlandse markt!’’


Gerelateerde artikelen