Hoe verduurzaming ook aantrekkelijk is voor beleggers in supermarktfondsen…

Een duurzame supermarkt is niet alleen een supermarkt met duurzame producten in de schappen. De duurzaamheid zit ook in het gebouw en de directe omgeving van de supermarkt. Een belangrijke duurzaamheidsmaatregel is energiebesparing. Supermarkten gebruiken relatief veel energie vanwege koelingen, verlichting, klimaatbeheersing en verschillende apparatuur. Hoe zorgen eigenaren van supermarktvastgoed dat hun panden energiezuiniger worden? Welke mogelijkheden zijn er? En wat zijn de voordelen voor eigenaren en beleggers in supermarktfondsen?

Energiezuinige maatregelen versus supermarktvastgoed

In de supermarktbranche vinden aanzienlijke inspanningen plaats op het gebied van verduurzaming. Zowel de huurder als de eigenaar van het vastgoed nemen daarin ieder hun verantwoordelijkheid. Consumenten zien vooral  maatregelen binnenin de supermarkt, zoals bijvoorbeeld meer biologische producten, minder verpakkingsmateriaal of automatisch sluitende koelvitrines. Ook aan de buitenkant van de supermarkt worden veel energiebesparende maatregelen getroffen, die niet altijd even zichtbaar zijn. De eigenaar gaat in de meeste gevallen over de buitenkant (buitenschil) van het pand inclusief de directe omgeving van het gebouw. Daar kan hij, veelal in samenwerking met de huurder, een verschil maken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gevels optimaliseren (bijv. eco gevels)
  • Daken isoleren (bijv. groene daken)
  • Zonnepanelen plaatsen
  • Energiezuinige entreepuien plaatsen
  • Warmteterugwinningsunits installeren
  • Slim gebouwbeheer introduceren
  • Laadpalen met 100% groene energie op de parkeerterreinen plaatsen
  • Energiezuinige verlichting met een langere levensduur installeren
  • Groenvoorzieningen aanleggen

Samenwerking vergroot mogelijkheden voor verduurzaming

Door samenwerking met andere stakeholders is nog meer mogelijk. Het begint met een nauwe samenwerking tussen vastgoedeigenaren en huurders en strekt zich uit tot het inschakelen van de Gemeente, energieleveranciers, bouwbedrijven en andere relevante partijen. Door bijvoorbeeld gezamenlijk energie-audits uit te voeren, kunnen eigenaren en huurders/exploitanten de meest effectieve maatregelen voor energiebesparing identificeren en implementeren en de kosten delen. Vastgoedeigenaren kunnen daarnaast hun expertise inzetten om mogelijkheden voor subsidies, investeringen en terugverdientijden te belichten, waardoor de weg naar verduurzaming niet alleen duidelijker maar ook haalbaarder wordt.

Waardevermeerdering creëren voor alle betrokkenen

Verduurzaming is vanuit beleggingsoptiek zeker interessant. Een energiezuinig pand heeft een beter energielabel, een lagere energierekening en vergroot de verhuurbaarheid. Huurders hebben steeds meer eisen aan het duurzaamheidsniveau van een pand en nemen energieprestaties op in hun Programma van Eisen. Dit doen zij niet alleen voor hun eigen bedrijfsvoering, maar ook voor eventuele financiering.

Supermarkteigenaren met een heldere en doelgerichte visie op duurzaamheid kunnen toegevoegde waarde creëren voor alle stakeholders. Door te blijven zoeken naar mogelijkheden om verduurzaming rendabeler en haalbaarder te maken, profiteert een steeds grotere groep betrokkenen van de waardevermeerdering van duurzaam vastgoed; Waardevermeerdering voor huurders door lagere exploitatiekosten en de bijdrage aan een groener imago, waardevermeerdering voor de maatschappij door bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving én waardevermeerdering voor eigenaren en beleggers in supermarktfondsen door een hogere vastgoedwaarde en hogere huurinkomsten. Kortom, duurzaamheid leidt tot een win-win situatie voor alle betrokkenen!


Gerelateerde artikelen