Capital Value: 2020 sterk jaar op beleggingsmarkt zorgvastgoed

Beleggen in zorgvastgoed

Zorgvastgoed blijft aantrekkelijk als langetermijninvestering ondanks roerige tijden op de vastgoed- en zorgmarkt. Door de grote opgave in zorgvastgoed en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel is de belangstelling van beleggers voor zorgvastgoed in 2020 verder gegroeid.

Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value. In 2020 werd in totaal voor ruim 1 miljard euro geïnvesteerd in dit segment. Ondanks de grote hoeveelheid beschikbaar kapitaal voor deze asset categorie, kwam het totale transactievolume 19 procent lager uit dan in 2019. De belangrijkste reden hiervoor is het tekort aan kwalitatief beleggingsaanbod.

Groeiend aantal investeringen in nieuwbouw

Marktpartijen spelen in op de kansen die de markt biedt door de grote kwantitatieve en de kwalitatieve opgave in het zorgvastgoed. Het aantal ouderen groeit de komende jaren sterk, waardoor er veel meer geschikte woningen voor ouderen en zorgbehoevenden nodig zijn. Momenteel zijn er volgens ANBO in totaal zo’n 100.000 ouderenwoningen te weinig. Dat tekort loopt ieder jaar op met circa 20.000. Daarnaast is een groot deel van de bestaande voorraad zorgvastgoed verouderd, waardoor een modernisering nodig is. Het is daarom een zeer positieve ontwikkeling dat steeds meer marktpartijen investeren in nieuwbouw of renovaties van zorgvastgoed. Het aandeel van nieuwbouw, renovaties en transformaties in het totale transactievolume in zorgvastgoed groeide in 2020 tot 49 procent, terwijl dit vorig jaar nog zo’n 33 procent bedroeg.

Groeiende rol woningcorporaties

Met name woningcorporaties houden zich actief bezig met de opgave voor zorgvastgoed in de portefeuille. Dit bevestigen de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek door Capital Value. Hieruit bleek dat 88 procent van de corporaties een actieve rol wil spelen om de tekorten op de zorgvastgoedmarkt terug te dringen. Het aandeel van corporaties aan de kopende kant van het totale transactievolume komt in 2020 uit op 14,9 procent, terwijl dat aandeel vorig jaar nog zo’n 4,4 procent bedroeg. Net als op de beleggingsmarkt voor woningen zien we corporaties steeds vaker bezit aan elkaar verkopen. Op de zorgvastgoedmarkt zijn vooral Habion en Woonzorg Nederland zeer actief.

Het aandeel van institutionele beleggers in het transactievolume daalt naar 16,5 procent (vorig jaar was dat nog 30 procent). Terwijl het aandeel van vastgoedfondsen juist is toegenomen tot 35 procent. Een verklaring hiervoor is dat het aanbod momenteel niet voldoende aansluit bij de acquisitiedoelstellingen van de (Nederlandse) pensioenfondsen. Hierdoor krijgen particuliere en beursgenoteerde vastgoedfondsen meer kans om te acquireren.

Ruim 6 miljard euro beschikbaar

De komende drie jaar is een recordbedrag van 6,3 miljard euro beschikbaar voor investeringen in zorgvastgoed. Dat blijkt uit onderzoek van Capital Value onder beleggers en corporaties. Of het beschikbare kapitaal aangewend kan worden, hangt in grote mate af van het beschikbare aanbod en nieuwe samenwerkingsvormen op de markt. Steeds meer zorginstellingen onderzoeken de mogelijkheden voor de verkoop van hun vastgoed aan beleggers. Al dan niet middels een sale and lease back constructie. De solvabiliteit en investeringscapaciteit van zorginstellingen is dit jaar achteruit gegaan.

 

Bron: Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen