Huurders en verhuurders in het nauw, hoe verdelen we de pijn?

Shoppen in een fysieke kledingwinkel

De coronacrisis brengt winkelvastgoedbeleggers die minder huur ontvangen in het nauw. Bij uitstel van aflossingen riskeren ze bij banken in het voorportaal van bijzonder beheer te komen, het regime voor klanten die hun afspraken met banken niet nakomen.

Laurens van de Noort, algemeen directeur van Vastgoed Belang in Vastgoedmarkt: “Wie een beroep doet op de regeling voor uitstel van aflossingen en leningen, krijgt signalen dat er een kruisje achter zijn naam komt te staan. Dat kan leiden tot hogere risico-opslagen. En tot problemen bij verlenging van financieringen of de aanvraag van nieuwe. Ook wordt gesteld dat eerst de liquiditeit moet worden opgesoupeerd.”

Beleggers worden op deze manier beducht om huurders ruimhartig tegemoet te komen. “Aan het einde van de rit wacht de volledige aflossing, terwijl de huur voor het vastgoed waarvoor zo‘n lening is aangegaan maar gedeeltelijk is betaald”, aldus Van de Noort. “Je mag van banken verwachten dat ze delen in de pijn. Ze hebben zowel retailers als vastgoedbeleggers als klanten. Alle reden voor banken om te zorgen dat het met beide groepen goed gaat. De effecten van de coronacrisis moeten we opvangen in de hele keten: retailers en beleggers, maar ook banken en de overheid.”

De Nederlandse Vereniging van Banken stelt dat het beeld dat Vastgoed Belang schetst, geen recht doet aan de positieve inspanningen van banken. Bij het verlenen van uitstel beoordeelt de bank of de bedrijfsmatige activiteiten van zakelijke klanten in de kern gezond zijn. Dat is in het belang van de klanten, de overheid en de banken. Uitstel van aflossing of nieuwe leningen moeten uiteindelijk kunnen worden terugbetaald. Ongetwijfeld zullen banken hier ook verliezen op lijden; dat is het kredietrisico waar banken voorzieningen voor treffen. Ook stellen zij dat je van particuliere beleggers mag verwachten dat zij voorzieningen treffen voor economisch mindere tijden, veel beleggers hebben in goede jaren geprofiteerd van waardestijgingen van vastgoed. Dan wordt de pijn echt eerlijk verdeeld.

Verhuurders: te vroeg om huur kwijt te schelden

Detailhandel Nederland wil zo snel mogelijk in gesprek met partijen als vastgoedinvesteerders, banken en het ministerie hoe de retailsector door de crisis kan worden geloodst. De brancheorganisatie pleit ervoor dat de lasten van de crisis evenredig verdeeld moeten worden, waarbij ook vastgoedbedrijven hun verlies deels moeten nemen. De brancheorganisatie heeft uit onderzoek onder 250 winkelbedrijven geconcludeerd dat de helft van de ondervraagden geen nieuwe afspraken heeft kunnen maken over de huurverplichting omdat de omzet voor een groot deel is weggevallen, meldt RTL Nieuws. Er zijn nagenoeg geen afspraken gemaakt om huur kwijt te schelden.

Belangenverenigingen van vastgoedbeleggers vinden dat de focus voor lastenverlichting nu te veel op de huur ligt. Het is nog te vroeg om huur kwijt te schelden, vindt Vastgoed Belang, de vereniging voor particuliere verhuurders. “Alleen het kwijtschelden van de huur helpt niet, vastgoedinvesteerders zouden juist creatief mee moeten denken om winkeliers bij te staan. Maar waar voor winkelbedrijven een en ander is geregeld, zijn voor verhuurders geen extra regelingen getroffen. Er zitten grenzen aan wat mogelijk is”, aldus Vastgoed Belang. Nagenoeg alle winkeliers hebben contact gehad of gezocht met de verhuurder om regelingen te treffen. Veelal zijn er afspraken gemaakt om de huursom van april en mei (gedeeltelijk) op te schorten, zoals overeengekomen in het Paasakkoord.

Winkelstraten voorzichtig drukker

Het wordt elke week iets drukker in de winkelstraten, meldt Locatus. De eerste weken van de intelligente lockdown was het uitzonderlijk rustig in de Nederlandse winkelstraten, er liep bijna niemand meer. Locatus bracht in kaart hoe de drukte zich de afgelopen zaterdagen ontwikkelde in de tien belangrijkste straten in Nederland. Het valt op dat het elke week geleidelijk iets drukker wordt. In vergelijking tot de laatste normale zaterdag voor corona (7 maart) zijn de bezoekersaantallen nog niet op het oude niveau, gemiddeld 40 procent lager.

Noodpakket 2.0 laat op zich wachten

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken waarschuwt op BNR Nieuwsradio dat het noodpakket 2.0 mogelijk nog even op zich laat wachten. Koolmees geeft dan ook een ‘winstwaarschuwing’ over de verschillende verlanglijstjes en het is de vraag of het UWV het allemaal wel aankan. De uitkeringsinstantie kan de aanvragen nauwelijks bijbenen.

Per 1 juni zou de nieuwe NOW-regeling met nieuwe voorwaarden van start moeten gaan. Dividend en bonussen worden geschrapt, wellicht vervalt de ontslagboete. Er lijkt ook een nieuwe TOZO-regeling voor zzp’ers te komen. Wel is het wachten op een oplossing voor flexwerkers en seizoen werkers, onder meer na moties in de Tweede Kamer. Koolmees erkent dat het veel tijd kost. “Er is heel veel mogelijk, en je moet wel nadenken over wat je kunt waarmaken.” Circa 110.000 bedrijven worden gesteund door de NOW-regeling.

Dit is een samengesteld artikel op basis van meerdere bronnen.

 

Bron: BNR Nieuwsradio | Locatus | RTL Nieuws | Vastgoedmarkt 


Gerelateerde artikelen