Meedenken met huurders in de retail

Shoppen in de fysieke winkel

Ongeveer een derde van het winkelvastgoed in Nederland wordt verhuurd door particuliere beleggers. Particuliere vastgoedbeleggers zijn bereid om mee te denken met huurders die door het coronavirus in de problemen komen. Branchevereniging Vastgoed Belang heeft zijn leden opgeroepen ‘solidariteit’ te tonen.

Niemand is erbij gebaat dat financieel gezonde huurders vanwege corona omvallen, aldus directeur Laurens van de Noort in Vastgoedmarkt. Wel vraagt hij zich af of het pakket met steunmaatregelen dat het kabinet heeft aangekondigd, voldoende is in alle gevallen.

Van de Noort oppert het idee dat banken en verhuurders kunnen helpen door de rentebetalingen op te schorten en betaling uit te smeren over een langere periode als bedrijven vanwege financiering in de problemen komen. Ook stelt hij dat vastgoedeigenaren geen rente moeten rekenen op huurachterstanden en zich coulant op kunnen stellen door bijvoorbeeld een deel van de huurbetaling uit te stellen bij gedwongen sluiting, of als de omzet hard is gedaald.

Recht op huurkorting door corona?

Nu omzet van retailers tegenvalt, is het de vraag of retailers recht hebben op huurkorting. Pauline Leegwater en Marloes Voorrips van advocatenkantoor Loyens & Loeff berichten dat het meest waarschijnlijke antwoord op deze vraag negatief is. “Volgens het Nederlandse huurrecht kan een huurder van een kantoor- of winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW (hierna: winkelruimte) enkel in geval van een ‘gebrek’ aan de gehuurde ruimte aanspraak maken op huurkorting. Het coronavirus, inclusief alle gevolgen, voldoet niet aan de voorwaarden om als ‘gebrek’ te worden beschouwd.” Huurders moeten vanuit ondernemersrisico bij het sluiten van een huurovereenkomst rekening houden met een recessie, economische crisis of overmacht.

Faillissementen voorkomen

Aan ondernemers die vrezen dat de crisis leidt tot liquiditeitstekort wordt door CPO-hoogleraar Geschiloplossing Ruud Hermans geadviseerd om een prognose te maken. Directe faillissementen door corona moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen. Omdat niemand weet hoe lang de maatregelen tegen de verspreiding van het virus nog van kracht zijn, is het verstandig drie scenario’s te maken. Basis, optimistisch en pessimistisch, zo is te lezen in het Financieel Dagblad (FD). Om te voorkomen dat rekeningen niet meer betaald kunnen worden is het belangrijk dat ondernemers tijdig maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door vorderingen sneller te incasseren, voorraden te verminderen, niet-noodzakelijke investeringen uit te stellen en betalingen aan schuldeisers in overleg met de crediteur uit te stellen. Ook moet de ondernemer uiteraard gebruik maken van de steun die de overheid biedt (uitstel van belastingbetaling en deeltijd-ww).

Doorbreken neerwaartse spiraal

Omdat grofweg 70% van de kosten bij een gemiddeld bedrijf uit lonen bestaat, wordt al snel bespaard op personeel. In de horeca en vrijetijdssector werken ruim 600.000 mensen, veelal als ZZP’er of flexibele kracht. Deze mensen komen eenvoudig op straat te staan. En dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de consumptie. Wie geen werk en dus geen inkomen meer heeft, kan minder geld uitgeven. Normaal gaat 6,3 procent van huishoudelijke uitgaven naar eten en drinken in de horeca, 3,2 procent naar recreatie en 20 procent naar spullen die je ook op een ander moment kan kopen zoals woninginrichting, elektronica en nieuwe kleding. Opgeteld staat nu € 120 miljard op losse schroeven. Dat brengt bedrijven verder in problemen en zorgt voor nog meer verlies van werk. Om die neerwaartse spiraal te doorbreken, kwam de overheid deze week met een ‘bazooka’ aan maatregelen, voor tientallen miljarden euro’s, zo valt te lezen op NOS.

Dit is een samengesteld artikel op basis van meerdere bronnen. 

 

Bron: FD | Loyens & Loeff | NOS | Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen