Nieuwe speler Annexum laat big data los op zorgvastgoed

Annexum laat big data los op zorgvastgoed

Vastgoedinvesteerder Annexum wil op korte termijn grote stappen zetten op de zorgvastgoedmarkt. Zorginstellingen worden steeds vaker gezien als een goede investering, maar, zo waarschuwt oprichter Huib Boissevain, de zorg is complex. Daarom zet Annexum in op grootschalige data-analyse om investeringsproposities op waarde te kunnen schatten.

Annexum is niet de eerste die de waarde van zorgvastgoed inziet. De Belgische investeerders Aedifica en Cofinimmo deden de afgelopen jaren al een hele reeks aan aankopen van zorgvastgoed op Nederlandse grond. Ook verzekeraar Achmea is met Syntrus Achmea Real Estate & Finance actief op dit terrein. De groei lijkt er echter nog lang niet uit. Uit cijfers van adviesbureau Capital Value blijkt dat investeringen in zorgvastgoed de eerste helft van 2019 met 40 procent zijn toegenomen tot een recordbedrag van 415 miljoen euro.

Annexum, opgericht in 2000 door Boissevain, heeft zo’n 800 miljoen euro aan beheerd vermogen. Verdeeld over een portefeuille van 19 fondsen beheert Annexum objecten in kantoor-, winkel-, zorg- en supermarktvastgoed. Voor een nieuwe groeifonds zoekt Annexum assets met een waarde tussen de 2 en 10 miljoen euro. De emissie van het zorgvastgoedfonds vindt plaats in 2020. De fondsbeheerder ruikt onder meer kansen bij zorgpanden die nu nog in eigendom van woningcorporaties zijn. Circa 30 procent van de gezondheidscentra in Nederland is eigendom van woningcorporaties en instellingen. De verwachting is dat deze de komende jaren een groot deel van hun zorgvastgoed verkopen, stelt Annexum.

Big data

Om goed beslagen ten ijs te komen op de zorgvastgoedmarkt zet Annexum in op big data. Voor de data-analyse is Annexum een samenwerking aangegaan met Careinvest. Careinvest verzamelt en analyseert onder meer data over zorginstellingen, overheidsbeleid en demografische gegevens. ‘Op basis van deze gegevens kunnen we een inschatting maken van de lokale bevolking en haar zorgbehoefte’, licht Boissevain toe. ‘Vervolgens kijken we naar het bestaande aanbod en waar nog vraag is. Dat kan voor vandaag, maar ook bijvoorbeeld voor de komende tien jaar.’

Een goede analyse van de data is volgens Boissevain noodzakelijk, omdat de zorg veelzijdig en complex is. ‘De zorg is grofweg in te delen in zo’n 25 subgebieden’, vervolgt hij. ‘Geestelijk en lichamelijk, korte en langdurige zorg, intramuraal of extramuraal en daarbinnen zijn weer specifieke onderdelen. Deze vormen van zorg raken verschillende delen van de bevolking. De huidige situatie is vaak niet zo moeilijk om in te schatten. Je hoeft bij wijze van spreken maar te kijken hoe lang de wachtlijsten ergens zijn, als je verder wilt kijken wordt het ingewikkelder. Met behulp van data-analyse en andere meettechnieken kunnen we beoordelen of de investeringsproposities die bij ons worden ingediend, verstandig zijn.’

Particuliere beleggers

De beleggers die bij Annexum zijn aangesloten zijn veelal vermogende particulieren. ‘Aan de ene kant creëren wij fondsen voor particuliere beleggers legt Boissevain uit. ‘We zien daarbij dat onze beleggers veelal wat ouder zijn en dat er bij hen een bijzondere interesse voor zorgorganisaties is. We hebben al een aantal zorgfondsen, maar hebben besloten om dat meer te structuren, omdat de zorg zo ontzettend complex is. Aan de andere kant bedienen wij zorginstellingen. Die hadden voorheen het vastgoed veelal in eigen beheer, maar je ziet nu dat zorgorganisaties steeds vaker op zoek zijn naar andere financieringsvormen voor de huisvesting.’

Zorgaanbieders

Zorgorganisaties zagen zich de afgelopen jaren met een aantal beleidswijzigingen geconfronteerd, de belangrijkste was wel dat het vastgoed vanaf 2018 volledig voor eigen rekening kwam. In reactie daarop hebben veel zorgorganisaties vastgoed afgestoten, soms om er als huurder in verder te gaand. ‘Het kan ook anders’, zegt Boissevain. ‘In Maastricht hebben wij bijvoorbeeld het MECC, het congrescentrum, recht tegenover het academische ziekenhuis. Het ziekenhuis huurt sinds enige tijd kantoorruimte in het MECC. We zien dat ook voor zorgspecifieke ruimtes steeds vaker naar andere mogelijkheden wordt gekeken dan zelf bouwen en beheren.’

Tot nu toe belegden de zorgfondsen van Annexum vooral in vormen van wonen met zorg. ‘Als je werkelijk aan klinieken gaat denken of eerstelijnszorgcentra, dan moet je je veel meer in de materie verdiepen en je meer als partner in een project opstellen. Die rol willen wij ook graag innemen. Het werkt alleen als je samen optrekt. We zijn inmiddels met een aantal zorgpartijen in gesprek’, laat Boissevain weten. ‘We hebben wel al een aantal fondsen voor centra met zo’n 20 a 25 bewoners die zo een hoge zorgbehoefte hebben dat de mantelzorger het niet meer alleen kan. Zorgaanbieders als Domus Magnus nemen dan een deel van die zorg over, zodat de mantelzorger het niet meer alleen hoeft te doen.’

Wonen met zorg

Annexum biedt ook beleggingsfondsen in woningen, vooralsnog bestaat de portefeuille vooral uit starterswoningen. ‘Als het gaat over woningbouw, zien we onder ouderen een toenemende behoefte aan woningen die aangepast zijn voor de zorg die zij nodig hebben, in een omgeving waar de zorg en andere faciliteiten goed en nabij zijn georganiseerd. Hierbij zie je echt heel serieuze wachtlijsten. Dat hebben we in Nederland niet goed geregeld.’

 

Bron: Zorgvisie


Gerelateerde artikelen