Scheepsinvesteerder NBZ neemt belang in 4 schepen in ruil voor nieuwe aandelen en bereidt emissie voor

Containervervoer via zee

Scheepsbelegger NBZ en investeerder Perseverance Bulk Carriers BV hebben een intentieovereenkomst getekend. NBZ zal een belang in 4 schepen overnemen, de overnamesom wordt voldaan in de vorm van nieuw uit te geven aandelen. NBZ zal een openbare aandelenemissie voorbereiden.

Intentieovereenkomst en emissie

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) en Perseverance Bulk Carriers BV (Perseverance) hebben een intentieovereenkomst getekend, waarbij NBZ het aandeel tot 5,6% van Perseverance in Super Greenship BV (Super Green) overneemt. De prijs zal worden voldaan in de vorm van nieuw uit te geven aandelen NBZ NV. NBZ is voornemens later dit jaar een openbare aandelenemissie te doen, welke ter grootte van de overnamesom van het belang in Super Green zal worden onderschreven door Perseverance.

Op een Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders later dit jaar zal de transactie en de emissie worden toegelicht en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Super Green is de eigenaar van vier in China gebouwde multipurpose schepen, de Vectis Eagle, Vectis Falcon, Vectis Harrier en Vectis Osprey. Genoemde schepen zijn gebouwd in China en door de werf Jiangsu Yangijiang en opgeleverd in 2012. De schepen worden technisch gemanaged door Carisbrooke Shipping Ltd (Verenigd Koninkrijk) en commercieel gemanaged door Zeamarine Carrier GmbH (Duitsland).

Met de overname van het belang in Super Green en een openbare aandelenemissie wil NBZ inspelen op aantrekkende markten en middelen aantrekken ter financiering van verdere groei binnen het bestaande investeringsbeleid. Het is tevens de intentie van NBZ om Robert Verburgt, directeur van Perseverance met een jarenlange ervaring op vlak van scheepvaartinvesteringen, te laten toetreden tot de raad van commissarissen om dit mede vorm te geven.

Over NBZ

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het eerste Nederlandse beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door het financieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één, maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.

Na de recente financiële en scheepsvaartcrisis waarbij diverse scheepvaart-cv’s ten onder gingen, heeft NBZ de geslonken vloot opnieuw uitgebreid naar 17 schepen in 6 verschillende sectoren. NBZ is sinds de crisis winstgevend en cashflow positief met een jaarlijks dividendrendement van circa 8-11% over de periode 2016-2019.

Over Perseverance

Perseverance is onderdeel van Perseverance Marine Holdings BV, een holdingmaatschappij actief in de internationale scheepvaart. Perseverance is een anticyclische investeerder in diverse scheepvaartsmarkten en -types sinds 1998.

Robert Verburgt van Perseverance: “Met deze transactie wordt Perseverance een van de belangrijkste aandeelhouders van NBZ en is het de bedoeling om het NBZ platform verder uit te bouwen. NBZ heeft hierbij een unieke uitgangspositie in Nederland met een eeuwenoude historie op vlak van scheepvaart.” Perseverance wordt geadviseerd door Zuyderzee Capital.


Gerelateerde artikelen