BAVA gaat door | Scheepsinvesteerder NBZ blijft gefocust op langetermijnstrategie voor aandeelhouders

Scheepsbelegger NBZ neemt belang in 4 schepen en bereidt emissie voor

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ) is door de rechter in het gelijk gesteld. Sparkling Investments, aandeelhouder van NBZ, startte vorige week een kort geding met als doel de BAVA van vandaag, en daarmee de stemming door de aandeelhouders en participanten over de voorgestelde emissie, te laten verbieden. De daartoe strekkende vorderingen zijn vandaag door de rechter afgewezen.

Daarom zal de buitengewone vergadering van aandeelhouders vandaag onverkort plaatsvinden. De vergadering zal om 20.00 uur aanvangen, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Gewijzigd voorstel Windstreken

NBZ heeft kennis genomen van het persbericht van Windstreken B.V. i.o. (Windstreken) van 14 oktober 2019. In dit persbericht geeft Windstreken aan voorwaardelijk de biedprijs van haar voorgenomen openbaar bod te verhogen. Windstreken geeft aan bereid te zijn de biedprijs te verhogen naar EUR 5,95 per aandeel cum dividend, participatie A en participatie B onder de voorwaarde dat het bestuur van NBZ ‘instemt met het Bod en haar medewerking daaraan zal verlenen’. Het betreft een voorwaardelijke verhoging van de biedprijs met 10 eurocent. Echter, tegelijkertijd geeft Windstreken aan dat die voorwaardelijk verhoogde biedprijs nu ‘cum dividend’ is. Door NBZ nog uit te keren dividenden, zullen dus van de biedprijs worden afgetrokken, waardoor het maar de vraag is of het gerechtvaardigd is om van een ‘prijsverhoging’ te spreken. Navraag bij Sparkling wees uit dat nu het bod niet wordt gesteund, de biedprijs niet is verhoogd en EUR 5,65 (cum dividend) blijft.

De directie en RvC van NBZ hebben het gewijzigd voorstel van Windstreken zorgvuldig beoordeeld en hierbij de belangen van de vennootschap en haar stakeholders meegewogen. Het gewijzigde voorstel van 14 oktober 2019 is in alle opzichten gelijk aan het voorstel van 9 oktober 2019 (inclusief aanvulling van 11 oktober 2019), met uitzondering van de voorwaardelijk verhoogde biedprijs. In het persbericht van 11 oktober 2019 was een soortgelijke constructie opgenomen, maar dan met een voorwaardelijke verhoging tot EUR 5,85.

Deze wijziging geeft geen aanleiding om het standpunt van de directie en de RvC te herzien. NBZ steunt het gewijzigde aangekondigde openbaar bod niet. De biedprijs reflecteert niet de commerciële en financiële vooruitzichten van NBZ en de overige voorwaarden – zoals de beperkingen van de investeringen die NBZ zou mogen doen en de eis dat de emissie niet doorgaat – belemmeren de strategie van NBZ. Verder verwijst NBZ naar de onderbouwing van haar standpunt in haar persbericht van 9 oktober 2019.

Over NBZ

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het eerste Nederlandse beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door het financieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één, maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.

Na de recente financiële en scheepsvaartcrisis waarbij diverse scheepvaart-cv’s ten onder gingen, heeft NBZ de geslonken vloot opnieuw uitgebreid naar 17 schepen in 6 verschillende sectoren. NBZ is sinds de crisis winstgevend en cashflow positief met een jaarlijks dividendrendement van circa 8-11% over de periode 2016-2019.

 

Dit is een persbericht van NBZ in verband met het aangekondigde openbaar bod door Windstreken B.V. (in oprichting) op de aandelen in het kapitaal van NBZ. Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten van NBZ te verkopen, te kopen of hierop in te schrijven.


Gerelateerde artikelen