Scheepsinvesteerder NBZ focust op langetermijnstrategie voor aandeelhouders

Bod op uitstaande aandelen Windstreken B.V. sluit niet aan bij huidige strategie.

NBZ | Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ), heeft op woensdag 9 oktober 2019 kennis genomen van een bod van Windstreken B.V. i.o. van € 5,65 in cash per aandeel op alle uitstaande aandelen en participaties. Op de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders op 15 oktober 2019, wordt aandeelhouders en participanten goedkeuring gevraagd voor een emissie van aandelen om de langetermijnstrategie die eerder met de aandeelhouders is afgestemd verder te ondersteunen.

Het bod van vandaag sluit niet aan bij de huidige visie en strategie van NBZ om het fonds op lange termijn te laten groeien. Naar aanleiding van het bod is de aanmeldtermijn voor de BAVA verlengd tot en met maandag 14 oktober 2019, zodat aandeelhouders zich alsnog kunnen aanmelden.

Op 2 oktober jongstleden werd NBZ door Windstreken geïnformeerd over een voorgenomen bod met de volgende voorwaarden:

  • De voorgestelde emissie en de bijbehorende besluiten die voor de BAVA van 15 oktober 2019 staan geagendeerd komen te vervallen;
  • Het fonds zal geen nieuwe investeringen doen of verplichtingen aangaan;
  • 2/3 van het aantal uitstaande aandelen en participaties wordt aangeboden.

Groeipotentieel fonds

De directie en RvC van NBZ hebben na verdere mondelinge toelichting van Windstreken het bod zorgvuldig beoordeeld en hierbij de belangen van de vennootschap en haar stakeholders meegewogen. Op 7 oktober 2019 heeft NBZ aangegeven het bod niet te steunen en niet verder te onderhandelen met de volgende onderbouwing.

  • De BAVA is uitgeroepen om aandeelhouders zich uit te laten spreken over de voorgenomen emissie in lijn met het groeibeleid dat de afgelopen jaren is uitgedragen waardoor o.a. het dividend inmiddels al geruime tijd op kwartaalbasis wordt uitgekeerd.
  • De door Windstreken met de directie gecommuniceerde strategie ligt niet in lijn met de strategie van NBZ die is afgestemd met de aandeelhouders. Door middel van de openbare aandelenemissie wil NBZ inspelen op aantrekkende markten en middelen aantrekken ter financiering van verdere groei binnen het bestaande investeringsbeleid.
  • NBZ richt zich op de scheepvaartmarkt. Deze markt is kapitaalintensief en vraagt hoge investeringen in onder meer “vergroening”. Banken trekken zich uit deze markt terug waardoor NBZ aantrekkelijke investeringsmogelijkheden ziet en blijft zien.
  • Het is de intentie van NBZ om Robert Verburgt, directeur van Perseverance met een jarenlange ervaring op vlak van scheepvaartinvesteringen, te laten toetreden tot de raad van commissarissen om de groei vorm te geven.

Huib Boissevain, directeur van Annexum, beheerder NBZ: “Wij juichen het natuurlijk toe dat er beleggers zijn die heel serieus een belang in NBZ willen nemen, maar alleen wanneer zij de langetermijnstrategie van de onderneming steunen. De laatste jaren zijn er met het huidige beleid aanzienlijke stappen gemaakt, getuige het dividendbeleid en de verbeterde financiële performance. Het huidige bod van Windstreken reflecteert onvoldoende de commerciële en financiële potentie van NBZ.”

Verlenging aanmeldperiode BAVA

Om aandeelhouders goed en volledig te informeren heeft NBZ besloten de aanmeldperiode voor de BAVA te verlengen tot en met maandag 14 oktober 2019. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure zal op de website van NBZ worden geplaatst. Voor de volledigheid bevestigt NBZ dat ze niet in overleg is met Windstreken B.V. i.o..

Over NBZ

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het eerste Nederlandse beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door het financieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één, maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.

Na de recente financiële en scheepsvaartcrisis waarbij diverse scheepvaart-cv’s ten onder gingen, heeft NBZ de geslonken vloot opnieuw uitgebreid naar 17 schepen in 6 verschillende sectoren. NBZ is sinds de crisis winstgevend en cashflow positief met een jaarlijks dividendrendement van circa 8-11% over de periode 2016-2019.

 

Dit is een persbericht van Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (“NBZ)” in verband met het aangekondigde openbaar bod door Windstreken B.V. (in oprichting) op de aandelen in het kapitaal van NBZ. Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten van NBZ te verkopen, te kopen of hierop in te schrijven.


Gerelateerde artikelen