Scheepsinvesteerder NBZ in gesprek met nieuwe investeerder

NBZ | Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV

Scheepsbelegger NBZ is in gesprek met een investeerder, die overweegt een minderheidsbelang te nemen in NBZ gekoppeld aan de inbreng van activa.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 23 mei 2019 heeft Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ) aangekondigd in gesprek te zijn met een Nederlandse investeerder die overweegt een minderheidsbelang te nemen in NBZ. Indien de transactie doorgang vindt, zal de investeerder nieuw uit te geven NBZ aandelen verwerven tegen de inbreng van activa.

Op de AVA werd voorts aangekondigd om met ingang van 2020 over te gaan naar een nieuw dividendstelsel, waarbij aandeelhouders de keuze kunnen maken tussen cash dividend of dividend in de vorm van nieuwe aandelen. Vanaf 2020 zal tweemaal per jaar dividend worden uitgekeerd (nu viermaal per jaar). De Raad van Commissarissen kondigde tevens aan een aandelen inkoop regeling te onderzoeken.

Over NBZ

NBZ introduceerde in 2006 het eerste beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door het financieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één, maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.

In een periode waarin de wereld één van de grootste financiële en scheepvaartcrises meemaakte en menig scheeps-cv kopje onder ging, wist NBZ zich staande te houden. De geslonken vloot is intussen weer uitgebreid naar 16 schepen in 7 verschillende sectoren. NBZ maakt winst en het fonds is cashflow positief.


Gerelateerde artikelen