Scheepsinvesteerder NBZ publiceert halfjaarbericht 2018

Beleggen in scheepvaart | Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ)

Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat behaald van USD 0,70 per aandeel. Het resultaat kwam fors hoger uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar dankzij herwaarderingen van een aantal deelnemingen in schepen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht. 

Positief resultaat

Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) heeft in het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat behaald van USD 331.000, ofwel USD 0,70 per aandeel. In de verslagperiode heeft NBZ de helft van haar belang in de kabellegger, het MS Cable Innovator, verkocht. Op dit verkochte deel werd een rendement van meer dan 18% op jaarbasis gerealiseerd. Er zijn geen nieuwe investeringen gedaan.

De waarde van de investeringen wordt bepaald door de contante waarde van de kasstroom en door recente markttransacties. In een aantal segmenten verbetert het marktsentiment en als gevolg van een aantal markttransacties leidde dit voor NBZ in vier gevallen (Australia Gas IS, North Sea Gas AS, Dyvi Cable DIS en Nordic Handysize III AS) tot verhogingen van de waardering van de deelnemingen.

Halfjaarbericht 2018

Het resultaat over het eerste half jaar 2018 kwam daarmee fors hoger uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar. Over zowel het eerste als het tweede kwartaal is USD 0,12 per
aandeel dividend uitgekeerd. Het halfjaarbericht vindt u bij documenten terug op de fondspagina van NBZ.


Gerelateerde artikelen